مفاهیم و استانداردهای مراکز داده

مفاهیم و استانداردهای مراکز داده

مفاهیم و استانداردهای مراکز داده به صورت کلی به مجموعه‌ ای از قواعد و مقرراتی گفته می‌ شود که برای طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری مراکز داده بکار می‌ روند. این استانداردها از دیدگاه امنیت، پایداری، قابلیت اطمینان، انعطاف‌ پذیری و مقیاس‌ پذیری مراکز داده اهمیت دارند. در این مطلب از سری مطالب آموزشی سامانه […]