انواع دیتاسنتر

انواع دیتاسنتر + ویژگی های هرکدام

آیا با انواع دیتاسنتر آشنایی دارید؟ فرض کنید که به هر دلیلی نیاز به استفاده از خدمات ابری و دیتاسنترها را دارید، فکر می کنید که کدام نوع دیتاسنترها برای استفاده شما و یا کسب و کار شما بهترین گزینه است؟ تا زمانی که انواع دیتاسنتر را نشناسید، چطور می توانید بهترین نوع دیتاسنتر را […]