تاثیر نرخ بهره در فارکس

تاثیر نرخ بهره در فارکس چیست؟

نرخ بهره کشورها و به خصوص نرخ بهره آمریکا که توسط فدرال رزور مشخص می شود، همواره اثرات زیادی بر اقتصاد و بازارهای مالی کشورهای مختلف دنیا داشته است، چرا که ارتباط مستقیمی بین نرخ بهره و اقتصاد وجود دارد؛ در این مطلب از سری مقالات آموزشی سامانه احراز قصد داریم تاثیر نرخ بهره در […]