روانشناسی در بازار فارکس

روانشناسی در بازار فارکس چیست؟

از روانشناسی در بازار فارکس چه میدانید؟ روانشناسی در بازار فارکس به تمامی اقداماتی گفته می شود که شما باید انجام دهید و یا متوجه آن ها باشید تا معاملات خود را در نهایت منطق و طبق استراتژی معاملاتی خود پیش ببرید، به صورتی که ترس، طمع، هیجان، احساس شکست، ترس جاماندن از کسب سود […]