بروکر City Index

بروکر City Index از صفر تا 100

بروکر City Index یکی از بروکرهای معتبر بازار فارکس می باشد که سال های بسیار زیادی است در این مارکت حضور دارد و مشتریان قدیمی و ثابت مختص خود را داراست. اگر بخواهید برای ثبت نام و احراز هویت بروکر City Index اقدام کنید، نکات مهمی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید که […]