پروژه Blockbank

پروژه Blockbank چیست؟

در مورد پروژه Blockbank چه می دانید؟ اگر این پروژه یک قرارداد کاری و دوطرفه با شرکت مسترکارد که دومین غول بزرگ خدمات مالی دنیاست، امضا کند، پروژه Blockbank تا چه اندازه می توان سود بسازد؟ صفر تا 100 این پروژه را اینجا بررسی کرده ایم؛ پروژه Blockbank Blockbank یک پروژه ارز دیجیتال و یک […]