انتخاب دیتاسنتر مناسب

انتخاب دیتاسنتر مناسب چگونه است؟

اگر نیاز باشد شما بین مراکز داده مختلف، برای انتخاب دیتاسنتر مناسب اقدام کنید، فکر می کنید می توانید این کار را به صورت اصولی و منطقی انجام دهید؟ چطور باید بهترین دیتاسنتر را برای استفاده خود و یا کسب و کار خود انتخاب کرد؟ در این مطلب گام به گام به شما توضیح می […]