تفاوت سرور ایرانی و خارجی

تفاوت سرور ایرانی و خارجی چیست؟

آیا می دانید تفاوت سرور ایرانی و خارجی چیست و بر چه اساسی باید دیتاسنتر خارجی یا داخلی را برای استفاده خود و یا کسب و کار خود انتخاب کنید؟ اگر به هر دلیلی می خواهید دیتاسنترهای خارجی و یا داخلی را استفاده کنید، باید در ابتدای امر بدانید که هر کدام از آن ها […]