حساب اسلامی در فارکس

حساب اسلامی در فارکس چیست؟

آیا می دانید حساب اسلامی در فارکس چیست و چه تفاوتی با حساب های عادی معامله در بازار بین المللی فارکس دارد؟ این حساب کاربری برای آن دسته از افرادی مناسب است که در کشورهای مسلمان مثل ایران فعالیت می کنند و دوست دارند حساب آن ها بهره نداشته باشد تا از نظر اسلامی مشکلی […]