دیتاسنترهای گوگل

دیتاسنترهای گوگل از صفر تا 100

گوگل ابر سایت و غول حوزه فناوری دنیا به حساب می آید که از قضا، پرسرچ ترین و مهم ترین سایت در دنیا هم می باشد و هر خبری اگر در مورد این شرکت عظیم الجثه منتشر شود، جذابیت زیادی به دست خواهد آورد؛ لذا دیتاسنترهای گوگل هم در این چند وقته سروصدای بسیاری بپا […]