دیتاسنتر Leaseweb

دیتاسنتر Leaseweb از صفر تا 100

دیتاسنتر Leaseweb یکی از مراکز داده های معتبر هلند به حساب می آید که کاربران بسیار زیادی از سراسر دنیا و به خصوص ایران دارد و سرورهای آن در کشورهای زیادی پخش شده است؛ در واقع لیزوب در چندین کشور مثل هلند، آمریکا، آلمان، سنگاپور، چین، استرالیا و … دیتا سنتر دارد، ولی دیتا سنتر […]