بررسی امنیت دیتاسنتر

بررسی امنیت دیتاسنتر چگونه است؟

برای بررسی امنیت دیتاسنتر مورد نظر خود، چه ایده ای دارید؟ اگر بخواهید موضوع امنیت که مهم ترین مسئله در انتخاب دیتاسنتر و به صورت کلی فعالیت در دنیای دیجیتال و اینترنت است را در راستای انتخاب مرکز داده ای امن برای ذخیره فایل های مهم خودتان یا کسب و کارتان بررسی و یا حتی […]